Back to top
Body: 
 
 
 
 

Sales Engineer (ประจำโชว์รูมรัชดา)

ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564

จำนวน   2   อัตรา

รายละเอียดงาน

-เสนอสินค้าในกลุ่มงานโครงการต่อผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา วิศวกร ฯลฯ

-ทำแผนการตลาดรักษายอดขายและสรรหาลูกค้ารายใหม่ รับผิดชอบยอดขายตามเป้าหมายที่วางไว้

-บริการลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขายคุณสมบัติที่ต้องการ

คุณสมบัติที่ต้องการ

-เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

-ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

-หากเคยมีประสบการณ์ด้านงานขายอุปกรณ์แสงสว่างมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-มีรถยนต์ และมีใบอนุญาตในการขับขี่

ส่งใบสมัครมาที่ hr05-le@lighting.co.th หรือติดต่อ 02-2488133 ต่อ 2304

 

Online Marketing (ประจำ สนง.ใหญ่)

ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564

จำนวน   1   อัตรา

รายละเอียดงาน

-โปรโมทสินค้าทางช่องทางออนไลน์ เช่น Facebook Ads , FB fan page, Line@ Broadcast , Google Ad words , IG รวมถึงสรรหาช่องทางออนไลน์อื่นๆ เพื่อสร้างยอดขาย

-ออกแบบสื่อโฆษณา เพื่อประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

-ให้ข้อมูลสินค้า และแนะนำสินค้าแก่ลูกค้า ด้วยความเป็นมืออาชีพ

-อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติที่ต้องการ

-อายุไม่เกิน 35 ปี

-ปริญญาตรีสาขาการตลาด, สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-มีประสบการณ์ 2-5 ปี มีความสามารถในการวางแผนทำโฆษณา ผ่าน Google Ads

ส่งใบสมัครมาที่ hr05-le@lighting.co.th หรือติดต่อ 02-2488133 ต่อ 2304

 

 

ช่างไฟ (ประจำสนง. ใหญ่)

ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2564

จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียดงาน

-ให้บริการ ติดตั้งสินค้า และอุปกรณ์แสงสว่าง

-ตรวจสอบ แก้ไข ซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุด

-อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติที่ต้องการ

-อายุไม่เกิน 40 ปี

-เพศชายเท่านั้น พ้นภาระด้านการเกณฑ์ทหาร

-การศึกษาระดับ ปวช ขึ้นไป สาขา อิเล็กทรอนิกส์/ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

-ไม่กลัวความสูง และมีใบรับรองฯช่างไฟอาคาร ระดับ 1 ขึ้นไป

-สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตในการขับขี่

ส่งประวัติการทำงานมาที่ kirins@lighting.co.th, hr05-le@lighting.co.th, hr02-le@lighting.co.th,

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 022488133 ต่อ 2304, 2301

 

 

วิศกรควบคุมการผลิต (หัวหน้าสายงานการผลิต) (ประจำที่ LEM นพวงศ์)

ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2564

จำนวน 5 อัตรา

 

รายละเอียดงาน

-วางแผนควบคุมงานด้านการผลิตได้อย่างมีคุณภาพ

-ประสานงานกับบุคลากรภายในและภายนอกองค์กร

-จัดทำข้อมูลด้านการผลิตเพื่อนำเสนอต่อผู้เกี่ยวข้อง

-สามารถไปติดต่องานภายนอกองค์กรได้

 

คุณสมบัติที่ต้องการ

-อายุ  23 - 45 ปี

-ปริญญาตรี สาขาอตสาหการ สาขาไฟฟ้า สาขาควบคุมคุณภาพ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

-สามารถ อ่าน เขียน และพูดภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน

-มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการผลิตไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์ 1 ปี

-สามารถไปประสานงานที่โรงงานแจ้งวัฒนะได้

 

ติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายบุคคล  บริษัท แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  

โทร.  0-2573-44787 ต่อ 401 , 402, 403   FAX : 0-2574-5803

email : krergchai@lighting.co.th

 

 

 

R&D Engineer (ประจำที่โรงงาน LES นพวงศ์)

ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2564

จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน
- ออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน และภายในระยะเวลาที่กำหนด

- ทดสอบ วิเคราะห์ปัญหาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งปรับปรุง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกองค์กร

- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติที่ต้องการ

- เพศชาย (เท่านั้น) อายุไม่เกิน 30 ปี

- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า , อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ทำงานด้านออกแบบผลิตภัณฑ์ LEDs อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

- หากมีความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนด มาตรฐาน รวมถึงสามารถใช้อุปกรณ์ทดสอบสำหรับผลิตภัณฑ์ส่องสว่างและอุปกรณ์ขับหลอด LED จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

 

ปฏิบัติงานที่โรงงาน แอลแอนด์อี โซลิดสเตท จำกัด

45/28 หมู่ที่ 3 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตำบลหน้าไม้
อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140

ส่งประวัติการทำงานมาที่ admin02-les@lighting.co.th , admin01-les@lighting.co.th
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 092-2234323 (คุณหมู) 081-8403870 (คุณวัน) 

 

โปรแกรมเมอร์ & ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์(ประจำที่ LEM แจ้งวัฒนะ,นพวงศ์)

ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2564

จำนวน 2 อัตรา 

รายละเอียดงาน
-วางแผนควบคุมงานด้านคอมพิวเตอร์ในบริษัทฯ
-ประสานงานกับบุคลากรภายในและภายนอกองค์กร
-จัดทำข้อมูลด้านคอมพิวเตอร์เพื่อนำเสนอต่อผู้เกี่ยวข้อง
-สามารถไปติดต่องานภายนอกองค์กรได้

คุณสมบัติที่ต้องการ      
-อายุ  23 - 45 ปี
-วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์,วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
-สามารถเขียนโปรแกรมได้(สำหรับโปรแกรมเมอร์เท่านั้น เช่น  VB / WEB / CRYSTAL REPORT  
จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีควมรับผิดชอบสูง  มีความขยันและตั้งใจทำงานตามที่ได้รับ มอบหมาย
-มีความประพฤติดี  มีความคิดสร้างสรรค์ และมองโลกในแง่ดี
-รักงานบริการ  สามารถประสานงานได้ดี

ส่งใบสมัครมาที่ krergchai@lighting.co.th 
หรือโทร 0-2573-44787 ต่อ 401 , 402, 403   FAX : 0-2574-5803