ติดต่อสอบถาม

antispam

สำนักงานใหญ่

 • บริษัทไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
  (ชั้นที่ 16 และชั้นที่ 17 อาคารมหานครยิบซั่ม )
  539/2 ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี,
  กรุงเทพมหานคร 10400

  โทร 02 248 8133,
  แฟกซ์ : 0-2248-8144, 0-2642-5091

  อีเมลล์ : cco01@lighting.co.th


โชว์รูม

 • L&E : ไลท์ติ้ง โซลูชั่น เซนเตอร์
  ชั้น G อาคารภคินท์ (ติดกับอาคารฟอร์จูน)
  ถนนรัชดาฯ กรุงเทพมหานครฯ

  โทร : 02-246-1164-66
  แฟกซ์ : 02-246-1161

  E-mail : lscshop@lighting.co.th
 • ราชพฤกษ์
  เดอะ คริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์ ชั้น 3

  โทร : 02-118-7501

  E-mail : lscshop@lighting.co.th, asm02-lsc@lighting.co.th


Abroad Office

 • L&E Application Center, L&E Myanmar Company Limited
  Shop No.9 Ground Floor Area, Yangon International Hotel Compound, No.330,
  Ahlone Rd., Dagon Township, Yangon Region, Myanmar.

  Tel : +95 99 6160 3809, +95 94 5001 0468
  E-mail : le_myanmar@lighting.co.th
 • Lighting & Equipment Public Company Limited, Representative
  Representative Office Vietnam (L&E)
  Unit. 718B, 7th floor – Me Linh Point Tower
  No. 2 Ngo Duc Ke Street, District 1 , Ho Chi Minh City, Vietnam
  Tel : +84 835202918 Ext 2918, +84 909 807488
  E-mail : pichinarts@lighting.co.th , office.lighting.vn@gmail.com
 • Domestic Sales :

 • Ms.Kanokwan K.
  E-mail : secretarymk@lighting.co.th
  Tel : (66) 0-2248-8133 Ext. 1801
 • Export Sales :

 • Mr. Ekluk Borimasporn
  E-mail : eklukb@lighting.co.th
  Tel : (66) 0-2248-8133 Ext. 8900
 • Investor Relation :

 • Ms.Chitlada J.
  E-mail : chitladaj@lighting.co.th
  Tel : (66) 0-2248-8133 Ext. 1001