Back to top
Body: 
 
 
 
 

Lighting Designer

ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2564

จำนวน 1 อัตรา

Job Description

- Work at L&E headquarter in Rajthevee

- Design lighting for various projects

- Operate all phases of lighting design project; from design concept to commissioning phase

- Present lighting design project to clients

 

Qualifications

- Age 23-27 years

- Bachelor degree in architecture

- 1-2 years experience in related field

- Good knowledge of AUTOCAD, PHOTOSHOP, 3D modeling software, MICROSOFT OFFICE

- Able to communicate in English

ส่งประวัติการทำงานมาที่ ,  hr05-le@lighting.co.th

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 022488133 ต่อ 2301

 

Sales Executive (ดูแลกลุ่มลูกค้าภาคใต้)

ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2564

จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน

- ดูแลกลุ่มลูกค้าเก่า และหาลูกค้าใหม่ๆ

- เสนอสินค้าแก่ร้านค้าโซนภาคใต้ งานโครงการ เพื่อรักษายอดขาย และเพิ่มยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย

- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติที่ต้องการ

- อายุไม่เกิน 40 ปี

- เพศชายเท่านั้น พ้นภาระด้านการเกณฑ์ทหาร

- การศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- มีรถยนต์ประจำตัว สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตในการขับขี่

- มีประสบการณ์ด้านงานขายสินค้า

ส่งประวัติการทำงานมาที่ , hr02-le@lighting.co.th, wsstaff02@lighting.co.th, vachital@lighting.co.th,

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 022488133 ต่อ 2301

 

Programmer สาขา  นพวงศ์ (LES)

ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน  2564

จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน
- สามารถเขียน Web Application และ Window Application C#.NET ,ASP.NET ,VB.NET , AJAX,CSS , JavaScript and Internet Technologies

-สามารถสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานต่างๆ

คุณสมบัติที่ต้องการ

-  เพศชาย  อายุไม่เกิน 30 ปี

- ปริญญาตรี สาขาวิศกรรมศาสตร์/ วิทยาการคอมพิวเตอร์  หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 2-5 ปี ในลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ในการออกแบบและจัดการระบบด้วย Database MSSQL

- มีทักษะในการใช้ภาษา C#.NET ,ASP.NET ,VB.NETเป็นอย่างดี

- มีความรู้ความเข้าใจใน MTML , XML , JavaScript , CSS และ  AJEX

- มีความขยัน  อดทน กระตือรือล้น มีความรับผิดชอบสูง และสามารถทำงานเป็นทีมได้

- บุคลิกดี คล่องแคล่ว กระตือรือร้น มีมนุษย์สัมพันธ์ ประสานงานกับผู้อื่นได้ดี

- มีความอดทน ระเอียดรอบคอบ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

- สามารถปฏิบัติงานที่ โรงงาน นพวงศ์ (ปทุมธานี)

ปฏิบัติงานที่โรงงาน แอลแอนด์อี โซลิดสเตท จำกัด

45/28 หมู่ที่ 3 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตำบลหน้าไม้
อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140

ส่งประวัติการทำงานมาที่ admin02-les@lighting.co.th , admin01-les@lighting.co.th
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 092-2234323 (คุณหมู) 081-8403870 (คุณวัน)

 

 

ช่างไฟ (ประจำสนง. ใหญ่)

ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2564

จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียดงาน

-ให้บริการ ติดตั้งสินค้า และอุปกรณ์แสงสว่าง

-ตรวจสอบ แก้ไข ซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุด

-อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติที่ต้องการ

-อายุไม่เกิน 40 ปี

-เพศชายเท่านั้น พ้นภาระด้านการเกณฑ์ทหาร

-การศึกษาระดับ ปวช ขึ้นไป สาขา อิเล็กทรอนิกส์/ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

-ไม่กลัวความสูง และมีใบรับรองฯช่างไฟอาคาร ระดับ 1 ขึ้นไป

-สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตในการขับขี่

ส่งประวัติการทำงานมาที่ kirins@lighting.co.th, hr05-le@lighting.co.th, hr02-le@lighting.co.th,

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 022488133 ต่อ 2304, 2301

 

R&D Engineer (ประจำที่โรงงาน LES นพวงศ์)

ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2564

จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน
- ออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน และภายในระยะเวลาที่กำหนด

- ทดสอบ วิเคราะห์ปัญหาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งปรับปรุง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกองค์กร

- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติที่ต้องการ

- เพศชาย (เท่านั้น) อายุไม่เกิน 30 ปี

- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า , อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ทำงานด้านออกแบบผลิตภัณฑ์ LEDs อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

- หากมีความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนด มาตรฐาน รวมถึงสามารถใช้อุปกรณ์ทดสอบสำหรับผลิตภัณฑ์ส่องสว่างและอุปกรณ์ขับหลอด LED จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

 

ปฏิบัติงานที่โรงงาน แอลแอนด์อี โซลิดสเตท จำกัด

45/28 หมู่ที่ 3 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตำบลหน้าไม้
อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140

ส่งประวัติการทำงานมาที่ admin02-les@lighting.co.th , admin01-les@lighting.co.th
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 092-2234323 (คุณหมู) 081-8403870 (คุณวัน)